Nahoru

Informační karta veřejné zakázky

Název: Projektová dokumentace - Nástavba a udržovací práce objektu Městské Policie, Balabánova 8, Praha 8
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000054
Evidenční číslo: VZMR/05/2017
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Datum zahájení: ---
Rok zahájení: 2017
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: služby
Popis veřejné zakázky: Předmět VZMR spočívá a) ve vypracování architektonické studie; b) ve vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní a stavební řízení; c) v inženýrské činnosti, která spočívá v zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a stavebního povolení, případně dalších nutných povolení pro zahájení předmětné stavby, vypracování a podání žádosti o stavební řízení včetně vyřízení nabytí právní moci pro jeho vydání; d) ve vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele nástavby vč. rozpočtu. Dokumentace bude obsahovat slepý a oceněný výkaz výměr dle standardních ceníkových cen, a to včetně přesného a podrobného popisu. Výkaz výměr bude právně i technicky sloužit jako část zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele; e) ve vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele udržovacích prací stávajícího objektu. Dokumentace bude obsahovat slepý a oceněný výkaz výměr dle standardních ceníkových cen, a to včetně přesného a podrobného popisu. Výkaz výměr bude právně i technicky sloužit jako část zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu
Fáze zadávacího řízení: zadání zakázky
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: --- Do: ---
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný uchazeč: ZOAA s.r.o. IČO: 247 84 036 se sídlem Hošťálkova 367/71, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Vítězná cena bez DPH: 575 240,00 Kč
Poznámka k vítěznému uchazeči: ---
Datum zadání zakázky: 5. 9. 2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Dodavatel

NázevIČOMísto podnikáníSídloBydlištěCena bez DPHCena s DPH
ZOAA s.r.o. 24784036 CZ 575240 696040

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) smlouva_sken.pdf 6 MB 6. 9. 2017 13:47:53