Nahoru

Informační karta veřejné zakázky

Název: Projektová dokumentace - Přestavba objektu ve vnitrobloku na adrese Bohnická 3/32 (Azylový dům Kolping) na krizové byty
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000044
Evidenční číslo: VZMR/04/2017
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Datum zahájení: ---
Rok zahájení: 2017
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: služby
Popis veřejné zakázky: Předmět VZMR spočívá a) ve vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní a stavební řízení; b) v inženýrské činnosti, která spočívá v zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a stavebního povolení, případně dalších nutných povolení pro zahájení předmětné stavby, vypracování a podání žádosti o stavební řízení včetně vyřízení nabytí právní moci pro jeho vydání; c) ve vypracování projektové dokumentace na přestavbu objektu na krizové byty. Dokumentace bude obsahovat slepý a oceněný výkaz výměr dle standardních ceníkových cen, a to včetně přesného a podrobného popisu. Výkaz výměr bude právně i technicky sloužit jako část zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu
Fáze zadávacího řízení: zadání zakázky
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: --- Do: ---
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný uchazeč: ATELIER TECL s.r.o. IČO: 283 20 816 se sídlem Strž 554/1, 639 00 Štýřice
Vítězná cena bez DPH: 700 000,00 Kč
Poznámka k vítěznému uchazeči: ---
Datum zadání zakázky: 3. 8. 2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Dodavatel

NázevIČOMísto podnikáníSídloBydlištěCena bez DPHCena s DPH
ATELIER TECL s.r.o. 28320816 CZ 700000 847000

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) smlouva o dílo.pdf 5 MB 30. 8. 2017 14:22:39